Call us on+ 353 1 679 4165

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zapewniamy indywidualne traktowanie każdego Klienta, uwzględniając specyfikę jego sytuacji i potrzeb.

W przypadku rozpadu rodziny, w celu unikniecia postępowania sądowego, podejmujemy próbę osiągnięcia konstruktywnego i szczegółowego porozumienia między stronami. Jeżeli porozumienie nie jest możliwe, występujemy do sądu wnosząc pozew o rozwód, seperację lub inne, właściwe w danej sytuacji, orzeczenie.

Proponujemy obsługę prawną w następującym zakresie:

Rozwód

Seperacja

Finansowe skutki rozpadu małżeństwa

Opieka nad dziećmi

Świadczenia alimentacyjne